Calendar
 

February 12 to February 18

US Moscow Russia Taiwan Korea Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
East Turkey Magnito China Japan 12-Feb 13-Feb 14-Feb 15-Feb 16-Feb 17-Feb 18-Feb
5:00 AM 13:00 15:00 18:00 19:00 Chailan 20
(BS) 60
          Jason 18
(CH) 60
5:30 AM 13:30 15:30 18:30 19:30 Ryan 18:30
(CH) 60 Sci
Ryan 18:30
(CH) 60 SBS
Ryan 18:30
(CH) 60 Soc
Johnny 18:30
(CH) 60
 
6:00 AM 14:00 16:00 19:00 20:00 Sossan 21 Alina 19
(CH) 60
Tiffany (Z00M)
(CH) 60
6:30 AM 14:30 16:30 19:30 20:30 Hossan 21:30 Johnny 19:30
(CH) 60
Johnny 19:30
(CH) 60
Johnny 19:30
(CH) 60
Ryan 19:30
(CH) 60 SBS
7:00 AM 15:00 17:00 20:00 21:00 Sharon 21
(BS) 60 
Jerry 20
(CH) 60
Mark 20
(CH) 60
7:30 AM 15:30 17:30 20:30 21:30 Jerry 20:30
(CH) 60
Kevin 20:30
(CH) 60
Alina 20:30
(CH) 60
Kevin 20:30
(CH) 60
8:00 AM 16:00 18:00 21:00 22:00   Dora 21
(Ch) 60
Johnny 21
(CH) 60
8:30 AM 16:30 18:30 21:30 22:30   Sandy 21:30
(PP) 60
Sandy 21:30
(PP) 60
KaiBo 21:30
(CH) 60
Sandy 21:30
(PP) 60
9:00 AM 17:00 19:00 22:00 23:00 Church Lillia 21
(BS) 60
 
9:30 AM 17:30 19:30 22:30 23:30 Harper 22:30
(CH) 60
Alexey M 19:30
(BS) 60
Harper 22:30
(CH) 60
Alexey M 19:30
(BS) 60
 
10:00 AM 18:00 20:00 23:00 0:00    
10:30 AM 18:30 20:30 23:30 0:30            
11:00 AM 19:00 21:00 0:00 1:00   Lillia 21
(BS) 60
Valera 19
Read (BS) 60
Sasha 19:00
(EN) 45
   
11:30 AM 19:30 21:30 0:30 1:30      
12:00 PM 20:00 22:00 1:00 2:00   Denis20
(BS) 60
Nick 20
 (BS) 120
Aleksey 20
(BS) 60 
Basil 20
 (BS) 60
   
12:30 PM 20:30 22:30 1:30 2:30      
1:00 PM 21:00 23:00 2:00 3:00   Halil 21 BS  Mehmet K 21
(BS) 60
Halil 21 BS  Halil 21 BS     
1:30 PM 21:30 23:30 2:30 3:30            
2:00 PM 22:00 0:00 3:00 4:00       Sergey 22
(EN) 45
     
2:30 PM 22:30 0:30 3:30 4:30            
3:00 PM 23:00 1:00 4:00 5:00              
3:30 PM 23:30 1:30 4:30 5:30              
4:00 PM 0:00 2:00 5:00 6:00              
4:30 PM 0:30 2:30 5:30 6:30              
5:00 PM 1:00 3:00 6:00 7:00         Simon 7
(K) 60 Fri
   
5:30 PM 1:30 3:30 6:30 7:30            
6:00 PM 2:00 4:00 7:00 8:00   Nancy 8
(K) 60 Tue
    Nancy 8
(K) 60 Fri
   
6:30 PM 2:30 4:30 7:30 8:30   Northside New Wineskins    
7:00 PM 3:00 5:00 8:00 9:00          
7:30 PM 3:30 5:30 8:30 9:30          
8:00 PM 4:00 6:00 9:00 10:00          
8:30 PM 4:30 6:30 9:30 10:30          

February 19 to February 25

US Moscow Russia Taiwan Korea Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
East Turkey Magnito China Japan 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb
5:00 AM 13:00 15:00 18:00 19:00 Chailan 20
(BS) 60
          Jason 18
(CH) 60
5:30 AM 13:30 15:30 18:30 19:30 Ryan 18:30
(CH) 60 Sci
Ryan 18:30
(CH) 60 SBS
Ryan 18:30
(CH) 60 Soc
Johnny 18:30
(CH) 60
 
6:00 AM 14:00 16:00 19:00 20:00 Sossan 20 Alina 19
(CH) 60
Tiffany (Z00M)
(CH) 60
6:30 AM 14:30 16:30 19:30 20:30 Hamra 20:30 Johnny 19:30
(CH) 60
Johnny 19:30
(CH) 60
Johnny 19:30
(CH) 60
Ryan 19:30
(CH) 60 SBS
7:00 AM 15:00 17:00 20:00 21:00 Sharon 21
(BS) 60 
Jerry 20
(CH) 60
Mark 20
(CH) 60
7:30 AM 15:30 17:30 20:30 21:30 Jerry 20:30
(CH) 60
Kevin 20:30
 SBS W 24G
Alina 20:30
(CH) 60
Kevin 20:30
(CH) 60
8:00 AM 16:00 18:00 21:00 22:00   Dora 21
(Ch) 60
Johnny 21
(CH) 60
8:30 AM 16:30 18:30 21:30 22:30   Sandy 21:30
(PP) 60
Sandy 21:30
(PP) 60
Hossan 22:30 Sandy 21:30
(PP) 60
9:00 AM 17:00 19:00 22:00 23:00 Church   Lillia 21
(BS) 60
Masha 17
(EN) 45
9:30 AM 17:30 19:30 22:30 23:30 Harper 22:30
(CH) 60
Alexey M 19:30
(BS) 60
Harper 22:30
(CH) 60
Alexey M 19:30
(BS) 60
10:00 AM 18:00 20:00 23:00 0:00   Eun Ji
10:30 AM 18:30 20:30 23:30 0:30            
11:00 AM 19:00 21:00 0:00 1:00   Lillia 21
(BS) 60
Valera 19
Read (BS) 60
     
11:30 AM 19:30 21:30 0:30 1:30        
12:00 PM 20:00 22:00 1:00 2:00   Denis20
(BS) 60
Nick 20
 (BS) 120
Aleksey 20
(BS) 60 
Basil 20
 (BS) 60
   
12:30 PM 20:30 22:30 1:30 2:30      
1:00 PM 21:00 23:00 2:00 3:00   Darina 21
(EN) 45 CAE
Mehmet K 21
(BS) 60
Darina 21
(EN) 45 
Masha 21
(EN) 45 PET B1
   
1:30 PM 21:30 23:30 2:30 3:30      
2:00 PM 22:00 0:00 3:00 4:00   Sasha 22:00
(EN) 45
  Sergey 22
(EN) 45
     
2:30 PM 22:30 0:30 3:30 4:30          
3:00 PM 23:00 1:00 4:00 5:00              
3:30 PM 23:30 1:30 4:30 5:30              
4:00 PM 0:00 2:00 5:00 6:00              
4:30 PM 0:30 2:30 5:30 6:30              
5:00 PM 1:00 3:00 6:00 7:00         Simon 7
(K) 60 Fri
   
5:30 PM 1:30 3:30 6:30 7:30            
6:00 PM 2:00 4:00 7:00 8:00   Nancy 8
(K) 60 Tue
    Nancy 8
(K) 60 Fri
   
6:30 PM 2:30 4:30 7:30 8:30          
7:00 PM 3:00 5:00 8:00 9:00              
7:30 PM 3:30 5:30 8:30 9:30              
8:00 PM 4:00 6:00 9:00 10:00   Elena 20
(BS) 60
         
8:30 PM 4:30 6:30 9:30 10:30       Konstantine
6:30 (60) Fri
   
9:00 PM 5:00 7:00 10:00 11:00            

 

February 26 to March 4

US Moscow Russia Taiwan Korea Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
East Turkey Magnito China Japan 26-Feb 27-Feb 28-Feb 1-Mar 2-Mar 3-Mar 4-Mar
5:00 AM 13:00 15:00 18:00 19:00 Chailan 20
(BS) 60
          Jason 18
(CH) 60
5:30 AM 13:30 15:30 18:30 19:30 Ryan 18:30
(CH) 60 Sci
Ryan 18:30
(CH) 60 SBS
Ryan 18:30
(CH) 60 Soc
Johnny 18:30
(CH) 60
 
6:00 AM 14:00 16:00 19:00 20:00 Sossan 20 Alina 19
(CH) 60
Tiffany (Z00M)
(CH) 60
6:30 AM 14:30 16:30 19:30 20:30 Hamra 20:30 Johnny 19:30
(CH) 60
Johnny 19:30
(CH) 60
Johnny 19:30
(CH) 60
Ryan 19:30
(CH) 60 SBS
7:00 AM 15:00 17:00 20:00 21:00 Sharon 21
(BS) 60 
Jerry 20
(CH) 60
Mark 20
(CH) 60
7:30 AM 15:30 17:30 20:30 21:30 Jerry 20:30
(CH) 60
Kevin 20:30
 SBS W 24G
Alina 20:30
(CH) 60
Kevin 20:30
(CH) 60
8:00 AM 16:00 18:00 21:00 22:00   Dora 21
(Ch) 60
Johnny 21
(CH) 60
8:30 AM 16:30 18:30 21:30 22:30   Sandy 21:30
(PP) 60
Sandy 21:30
(PP) 60
Hossan 22:30 Sandy 21:30
(PP) 60
9:00 AM 17:00 19:00 22:00 23:00 Church   Lillia 21
(BS) 60
Masha 17
(EN) 45
9:30 AM 17:30 19:30 22:30 23:30 Harper 22:30
(CH) 60
Alexey M 19:30
(BS) 60
Harper 22:30
(CH) 60
Alexey M 19:30
(BS) 60
10:00 AM 18:00 20:00 23:00 0:00    
10:30 AM 18:30 20:30 23:30 0:30            
11:00 AM 19:00 21:00 0:00 1:00   Lillia 21
(BS) 60
Valera 19
Read (BS) 60
     
11:30 AM 19:30 21:30 0:30 1:30        
12:00 PM 20:00 22:00 1:00 2:00   Denis20
(BS) 60
Nick 20
 (BS) 120
Aleksey 20
(BS) 60 
Basil 20
 (BS) 60
   
12:30 PM 20:30 22:30 1:30 2:30      
1:00 PM 21:00 23:00 2:00 3:00   Darina 21
(EN) 45 CAE
Mehmet K 21
(BS) 60
Darina 21
(EN) 45 
Masha 21
(EN) 45 PET B1
   
1:30 PM 21:30 23:30 2:30 3:30      
2:00 PM 22:00 0:00 3:00 4:00   Sasha 22:00
(EN) 45
  Sergey 22
(EN) 45
     
2:30 PM 22:30 0:30 3:30 4:30          
3:00 PM 23:00 1:00 4:00 5:00              
3:30 PM 23:30 1:30 4:30 5:30              
4:00 PM 0:00 2:00 5:00 6:00              
4:30 PM 0:30 2:30 5:30 6:30              
5:00 PM 1:00 3:00 6:00 7:00         Simon 7
(K) 60 Fri
   
5:30 PM 1:30 3:30 6:30 7:30            
6:00 PM 2:00 4:00 7:00 8:00   Nancy 8
(K) 60 Tue
    Nancy 8
(K) 60 Fri
   
6:30 PM 2:30 4:30 7:30 8:30          
7:00 PM 3:00 5:00 8:00 9:00              
7:30 PM 3:30 5:30 8:30 9:30              
8:00 PM 4:00 6:00 9:00 10:00   Elena 20
(BS) 60
         
8:30 PM 4:30 6:30 9:30 10:30       Konstantine
6:30 (60) Fri
   
9:00 PM 5:00 7:00 10:00 11:00            

 

March 5 to March 11

USA Moscow Russia Taiwan Korea Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
East Turkey Magnito China Japan 5-Mar 6-Mar 7-Mar 8-Mar 9-Mar 10-Mar 11-Mar
4:30 AM 12:30 14:30 17:30 18:30              
5:00 AM 13:00 15:00 18:00 19:00 Chailan 20
(BS) 60
          Jason 18
(CH) 60
5:30 AM 13:30 15:30 18:30 19:30 Ryan 18:30
(CH) 60 Sci
Ryan 18:30
(CH) 60 SBS
Ryan 18:30
(CH) 60 Soc
Johnny 18:30
(CH) 60
 
6:00 AM 14:00 16:00 19:00 20:00 Sossan 20 Alina 19
(CH) 60
Tiffany (Z00M)
(CH) 60
6:30 AM 14:30 16:30 19:30 20:30 Hamra 20:30 Johnny 19:30
(CH) 60
Johnny 19:30
(CH) 60
Johnny 19:30
(CH) 60
Ryan 19:30
(CH) 60 SBS
7:00 AM 15:00 17:00 20:00 21:00 Sharon 21
(BS) 60 
Jerry 20
(CH) 60
Mark 20
(CH) 60
7:30 AM 15:30 17:30 20:30 21:30 Jerry 20:30
(CH) 60
Kevin 20:30
 SBS W 24G
Alina 20:30
(CH) 60
Kevin 20:30
(CH) 60
8:00 AM 16:00 18:00 21:00 22:00   Dora 21
(Ch) 60
Johnny 21
(CH) 60
8:30 AM 16:30 18:30 21:30 22:30   Sandy 21:30
(PP) 60
Sandy 21:30
(PP) 60
Hossan 22:30 Sandy 21:30
(PP) 60
9:00 AM 17:00 19:00 22:00 23:00 Church   Lillia 21
(BS) 60
Masha 17
(EN) 45
9:30 AM 17:30 19:30 22:30 23:30 Harper 22:30
(CH) 60
Alexey M 19:30
(BS) 60
Harper 22:30
(CH) 60
Alexey M 19:30
(BS) 60
10:00 AM 18:00 20:00 23:00 0:00    
10:30 AM 18:30 20:30 23:30 0:30            
11:00 AM 19:00 21:00 0:00 1:00   Lillia 21
(BS) 60
Valera 19
Read (BS) 60
     
11:30 AM 19:30 21:30 0:30 1:30        
12:00 PM 20:00 22:00 1:00 2:00   Denis20
(BS) 60
Nick 20
 (BS) 120
Aleksey 20
(BS) 60 
Basil 20
 (BS) 60
   
12:30 PM 20:30 22:30 1:30 2:30      
1:00 PM 21:00 23:00 2:00 3:00   Darina 21
(EN) 45 CAE
Mehmet K 21
(BS) 60
Darina 21
(EN) 45 
Masha 21
(EN) 45 PET B1
   
1:30 PM 21:30 23:30 2:30 3:30      
2:00 PM 22:00 0:00 3:00 4:00   Sasha 22:00
(EN) 45
  Sergey 22
(EN) 45
     
2:30 PM 22:30 0:30 3:30 4:30          
3:00 PM 23:00 1:00 4:00 5:00              
3:30 PM 23:30 1:30 4:30 5:30              
4:00 PM 0:00 2:00 5:00 6:00              
4:30 PM 0:30 2:30 5:30 6:30              
5:00 PM 1:00 3:00 6:00 7:00         Simon 7
(K) 60 Fri
   
5:30 PM 1:30 3:30 6:30 7:30            
6:00 PM 2:00 4:00 7:00 8:00   Nancy 8
(K) 60 Tue
    Nancy 8
(K) 60 Fri
   
6:30 PM 2:30 4:30 7:30 8:30     New Wineskins    
7:00 PM 3:00 5:00 8:00 9:00            
7:30 PM 3:30 5:30 8:30 9:30            
8:00 PM 4:00 6:00 9:00 10:00          
8:30 PM 4:30 6:30 9:30 10:30   Elena 20
(BS) 60
       
9:00 PM 5:00 7:00 10:00 11:00       Konstantine
6:30 (60) Fri
   
9:30 PM 5:30 7:30 10:30 11:30